Yarin Kimor

0.000
Contact Information
Location
Detailed Information

כל מפגש, בכל פורמט, נועד לא רק להעברת מידע אלא גם לשינוי יסודי של דרך החשיבה הקיימת. תהליך זה מתחיל בעקירת קיבעונות החשיבה, אותם הרגלים ותפיסות שהשתרשו לאורך זמן ומגבילים את היכולת לראות דברים בצורה חדשה ורעננה. כדי לעשות זאת, יש צורך לגלות לעומק את מרכיבי הקיבעון, להבין את המקורות שלהם ואת האופן שבו הם משפיעים על החשיבה היומיומית שלנו. התהליך הזה מכונה לעיתים “ריקון הכוס”, המתייחס לצורך לרוקן את המוח מכל המחשבות והאמונות המוקדמות כדי לפנות מקום לרעיונות חדשים.

לאחר שלב הריקון, המפגש מתמקד במילוי הכוס מחדש באמצעות טכניקות חדשניות ומתקדמות לשיפור היצירתיות. מדובר בתהליך שבו המשתתפים לומדים לחשוב מחוץ לקופסה, לשבור את המוסכמות ולהעז לשקול כיוונים ואופקים חדשים שמעולם לא נשקלו קודם לכן. הטכניקות הללו כוללות בין היתר שימוש בכלים של חשיבה יצירתית, סיעור מוחות, ושיטות עבודה שיתופיות שמאפשרות לחלוק רעיונות ולהפרות זה את זה.

המטרה היא לא רק לשפר את היצירתיות אלא גם לפרוץ דרך לתגליות והבנות חדשות שיש להן פוטנציאל להשפיע באופן משמעותי על העבודה המקצועית ועל חיי היומיום. על ידי שינוי דרך החשיבה והפתיחות לרעיונות חדשים, המשתתפים במפגש מקבלים כלים ומיומנויות שיכולים לסייע להם להיות יותר חדשניים, יצירתיים ופתוחים לשינויים.

בכל מפגש ניתנת תשומת לב מיוחדת לפיתוח אישי וקבוצתי, מתוך הבנה שלכל אדם יש את הייחודיות שלו והיכולות הייחודיות שניתן לטפח ולפתח. באמצעות תרגילים מעשיים ודוגמאות מעולם האמיתי, המשתתפים לומדים איך להוציא לפועל את הרעיונות היצירתיים שלהם ואיך ליישם את הטכניקות שלמדו במצבים אמיתיים.

בסופו של דבר, המפגשים נועדו לספק למשתתפים חוויית למידה מעמיקה ומעשירה, המאפשרת להם לחזור לחיי היומיום עם גישה חדשה, כלים חדשניים ורעיונות חדשים שאותם הם יכולים ליישם בעבודתם ובחייהם האישיים. תהליך זה אינו מסתיים בסיום המפגש אלא ממשיך ומשפיע על דרך החשיבה וההתנהלות העתידית של המשתתפים, ובכך תורם להתפתחות אישית ומקצועית מתמשכת.


Contact Yarin Kimor